Dag van Joods cultureel erfgoed

JoodseCultureelErfgoed

Het programma voor 2016

Het thema dit jaar is Joodse talen
Noteer vast de data in je agenda: 4 september in Den Haag en 11 september 2016
in de rest van Nederland

 

In Den Haag op 4 september in de Glazenzaal van de liberaal Joodse gemeente te Den Haag, heet het concert: Shura Lipovsky ‚concert in alle talen’, met kwartet Novaya Shira.

Frank Majoor, de voorzitter houdt een inleiding en dan volgt het concert door Shura Lipovsky. Een programma van een uur met liedjes in het Jiddisch, Ladino en Hebreeuws. Ze legt ook de taalverschillen uit aan de bezoekers. De middag wordt georganiseerd door de Stichting Joods Erfgoed Den Haag. Toegang is gratis. Men kan zich aanmelden en opgeven bij:JoodserfgoeddenHaag@gmail.com

In synagoge Leiden op 11 september:(Monumentendag)
Zaal open 12.30
1e lezing Ruben Verhasselt over de Jiddische taal.
Lezing 13.00-13.45 uur in sjoel
Pauze, eventueel koffie e.d. in de bovenzaal

Zaal open 14.30 2e lezing over Ladino, de Sefardische taal door Jonathan Benavidas.
Lezing 15.00-15.45 uur in sjoel
Afsluiting, eventueel koffie e.d. in de bovenzaal
Belangrijk: U dient te voren GRATIS toegangskaartjes te halen bij de gemeente Leiden

In Zwolle op 11 September: Shura Lipovsky, ‘concert in alle talen’ met ensemble Hapilpel (Gespecialiseerd in Sefardische en Hebreeuwse liederen, nu ook met enkele Jiddische liederen).

In Noord Nederland een uitgebreid programma op zondag 11 september ’16

Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Tresoar)
14.00 uur: lezing over het Nederlandse Jiddisj door Ariane Zwiers, docente
en vertaalster Jiddisj.
Om 15.00 uur: een quiz waarin Uzi Hagai, conservator van het
Dr. L. Studiecentrum, uw kennis van joodse woorden in het Nederlands test. Daarna kunt u luisteren naar Tanja Nab, chazzaniet (voorzanger), die
enkele liederen zingt.

Joodse Schooltje Leek
Het Joodse Schooltje wordt maandelijks gebruikt voor Joodse les aan
kinderen van de Joodse gemeenten in het Noorden. Aan de hand van een
leesplankje, oude schoolboekjes, het alefbet, modern lesmateriaal en
natuurlijk oude lernboeken wordt een beeld gegeven van leren en taal.

Synagoge Zuidlaren
Geopend vanaf 13.00 uur.
Er staat een sjabbes tisch en een seidertafel
aangevuld met teksten en ander materiaal om aandacht te geven aan taal in
al haar uitdrukkingsvormen. Afgewisseld met zang door Carla da Silva.

Synagoge Groningen
De synagoge in de universiteits- en kunstenstad Groningen biedt rond het
thema “JOODSE TALEN” een programma met wetenschappers, kunstenaars
en musici.
Aanvang 13.00 uur, nadere info: www.synagogegroningen.nl

Voormalige Synagoge Winsum
Expositie gebedenboeken en foto’s van Joodse begraafplaatsen van Robert
Mulder. Om 14.00 uur rondleiding op de Joodse Begraafplaats van Winsum
met bijzondere aandacht voor het gebruik van letters en hun symboliek.

Synagoge Bourtange
In het synagogaal museum is de tentoonstelling over Aletta Jacobs te
bezoeken. Zij werd bekend als de eerste vrouw die werd toegelaten aan de
universiteit.
Open van 10.00 tot 17.00 uur Er geldt een toegangsprijs/MJK.

Voormalige Synagoge Appingedam
De voorm. synagoge is open voor bezoek en u kunt een rondleiding krijgen
op de Joodse begraafplaats met het recent gerestaureerde Metaheerhuisje.

 

Landelijke Dag Kerk & Israël

Landelijke-Dag-Kerk-en-Israel

De stichting Platform Appèl Kerk & Israël organiseert op DV maandag 2 maart a.s. in de Kruiskerk (Venestraat 44) in Nijkerk een Landelijk Dag voor leden van werkgroepen Kerk & Israël in de PKN en iedereen die solidair is met het Joodse volk. Het thema van de dag is: Vergeten is Ballingschap. Onopgeefbaar verbonden in de praktijk. Sprekers zijn dr. H. (Henk) Vreekamp (Kunnen we de onopgeefbare verbondenheid met Israël Bijbels onderbouwen?), Opperrabbijn B. (Binyomin) Jacobs (Wat betekent de steun van christenen voor het Joodse volk) en L. (Lenny) van der Linden (Van geërfd verleden naar gedroomde toekomst: het belang van Kerk en Israël in de plaatselijke gemeente).

De dag begint om 10 uur. Inschrijfgeld 10,00.

Nadere informatie: info@appelkerkenisrael.nl of 06-5183.0897

Jom Hasjoa 2015 – 5775

Op Jom Hasjoa, de dag van de Sjoa (Hebreeuws voor vernietiging), herdenkt de joodse gemeenschap over de gehele wereld de slachtoffers van de naziterreur. Jom Hasjoa valt op 27 nisan in de Hebreeuwse kalender. Op deze dag kwamen in 1943 de joden in het getto van Warschau in opstand tegen de nazi’s. In Nederland vindt deze, door een groot aantal joodse organisaties georganiseerde, herdenking plaats in de Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24 te Amsterdam. Dit jaar voor de 50ste keer.

De herdenking heeft een joods karakter met onder andere het uitspreken van het Jizkor (gebed van herdenking), het ontsteken van herdenkingslichten en muziek. Tijdens de herdenking wordt het Kaddiesj gezegd, een gebed waarin ondanks alles, mensen hun vertrouwen in God uitspreken. Met het Hatikva (Israëlische volkslied) en het Wilhelmus wordt de plechtigheid afgesloten.

Jom Hasjoa herdenking 2015 is donderdagavond 16 april om 19.00 uur

Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24 te Amsterdam.

Deze herdenking valt samen met 70 jaar bevrijding van Nederland. Tijdens de Jom Hasjoa herdenking  wordt het woord gevoerd door o.a. mr. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, en de heer Chaim Divon, ambassadeur van Israël in Nederland. Daarnaast zal de heer Rob Hompes  spreken namens de oudere generatie en Avigal Brilleslijper namens de jongere generatie. Verder zullen jongeren van de Joodse jeugdverenigingen herdenkingsfakkels ontsteken.

Wij roepen u op bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.

Joods studentenhuis ‘Hillel Beth Sarah’ geopend door burgemeester Van Zanen

Op de laatste dag van Chanoeka, 23 december 2014, heeft de burgemeester Van Zanen, van de gemeente Utrecht, het Joods studentenhuis aan de Springweg ingewijd. Het kersverse studentenhuis heeft vijf kamers. Deze vijf kamers bevinden zich boven de Sjoel. Ruim twee jaar is er aan de voorbereidingen van deze opening gewerkt. Eddo Verdoner, voorzitter van de Joodse gemeente Utrecht speelde een leidende rol in het realiseren van dit geweldige project. De naam ontleent zij aan de onlangs overleden Sara Shermeister z.l. Haar twee kinderen, Sharona en Andres, en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen hebben gezamenlijk de inwijdingshandeling uitgevoerd.

Bnai Brith sponsort het Joods studentenhuis

Twee jaar geleden kwam Eddo met het verzoek om de verbouwing te helpen financieren. Ook Maror heeft hieraan bijgedragen, samen met Alex Adler en Aryeh Stern. “Nog tijdens de vergadering werden we enthousiast”, vertelt Orlando Heijmerink, penningmeester van Bnai Brith. “Een van de doelstellingen van onze vereniging is bij te dragen aan Joodse Identiteit en sociale cohesie. Dit initiatief past daar perfect in. Als bestuur geloven wij dat een Joods studentenhuis bij gaat dragen aan Joods leven en Joodse activiteiten, bijvoorbeeld rondom feestdagen. Juist het feit dat het huis en de sjoel zich in een gebouw bevinden, zal elkaar alleen maar versterken. En wie weet komen er nog wel Joodse huwelijken uit voort. Dat zou toch fantastisch zijn. De Joodse gemeente Utrecht mag trots zijn op dit resultaat en alle energie die Eddo hier in heeft gestoken.”

Joods-studentenhuis-Hillel-Beth-Sarah-geopend-door-burgemeester-Van-Zanen-02

Joods-studentenhuis-Hillel-Beth-Sarah-geopend-door-burgemeester-Van-Zanen-01

 

Toespraak voorzitter Franklin Weisz bij de uitreiking Jaap van Hasselt Award

Jaap-van-Hasselt-Award-01

Geachte dames en heren, van harte welkom,

Ruim 150 jaar geleden is het dat 12, uit oost Europa afkomstige, mannelijke immigranten in een café in Lower East Side Manhatten New York bij elkaar waren en spraken over de zorgelijke situatie van een deel van de Joodse gemeenschap in New York. Er woonde al langer een grote groep Sefardische Joden in New York die zich redelijk goed hadden kunnen redden, maar de nieuwe immigranten uit Oost Europa, vluchtend voor de vreselijke progroms, werden geconfronteerd met grote aanpassingsproblemen. Het waren de vaak traditionele en religieuze Joden die hun nieuwe leven moeilijk konden inpassen in deze Nieuwe Wereld. Het was niet makkelijk werk te vinden en als er al werk was, moest dat tegen een zeer miniem loon.

Vaak bestond deze groep Joden uit zeer grote gezinnen. Het resultaat was dat velen zonder sociale zorg en opvang stonden. In het bijzonder weduwen en wezen hadden het zeer zwaar in die tijd. Het was deze situatie die er toe leidde dat er besloten werd een Broederschap op te richten. Zij brachten geld bij elkaar om de eerste noden van deze armen te ledigen. Langzamerhand groeide de organisatie en de hele Joodse gemeenschap kon een beroep doen op de sociale zorg die deze Broederschap verzorgde.

De naam werd gekozen Bnai Brith; zonen van het Verbond. Al spoedig kwamen er naar voorbeeld van New York, afdelingen in heel de USA en daarna ook aan de andere kant van de oceaan. Welwillendheid, Broederliefde en Eenheid werd het motto, dat wij ook vandaag nog hanteren.

B’nai B’rith is thans een wereldwijde organisatie die de zorg op zich neemt bij natuurrampen, opvang van slachtoffers, bejaardenhulp en hulp in ziekenhuizen. B’nai B’rith bestaat in onze westerse wereld en is actief in meer dan 50 landen en is de grootste Joodse hulporganisatie. Miljoenen worden besteed aan hulp waar dat nodig is. Met name momenteel in Oost Europa en het Midden Oosten.

Helaas was onze hulp dit jaar in Israël meer dan nodig; projecten werden gestart om schuilkelders in te richten, kinderen van eten en speelgoed te voorzien. Ook werden gaarkeukens ingericht o.a. in Jeruzalem. Verdrietig dat dit in een welvarend land als Israël nodig is. Onze Loge Hilleel heeft met name in dit jaar zijn steentje meer dan bijgedragen en was de Loge met vele leden actief om te helpen

Onze Loge Hilleel bestaat nu 90 jaar. Feestelijke activiteiten bleven gelet de wereldsituatie in het algemeen en de situatie van Israël in het bijzonder achterwege, maar des temeer deelden wij dus geschenken uit.

Nu de geschiedenis van onze Loge Hilleel in een vogelvlucht; na de 2e Wereldoorlog waren er in Amsterdam helaas nog maar een klein aantal leden overgebleven die desalniettemin met kracht en enorm veel inzet de Hilleel draad weer oppakten. De langs levende van deze groep meer dan waardevolle mensen was notaris Jaap van Hasselt. Hij was meer dan 50 jaar lid van onze Loge. Hij was een bescheiden man, die veelal op de achtergrond bleef.

Met anderen heeft hij enorm veel werk verzet voor de heroprichting van de Loge en in het bijzonder voor de inrichting en opbouw van vele Joodse hulporganisaties in Nederland en preciezer in Amsterdam. Zijn naam gebruiken wij voor de door ons twee jaarlijks uit te reiken Award.

De Jaap van Hasselt Award. Dit is een onderscheiding voor diegene of die instantie, die zonder beloning of om de eer, zich inzetten voor de Joodse gemeenschap. Jaap van Hasselt z.l. heeft de initiatie van deze Award gelukkig zelf nog mogen meemaken.

Het werk van de Loge is sterk geëvalueerd. Het geven van onderlinge hulp is wat mee op de achtergrond geraakt, omdat er nu instanties zijn die dat ook in wettelijke zin hebben overgenomen. Alhoewel met de ideeën van deze regering en de door hen zo gepromote participatie-samenleving, wij wellicht naar de tijden van weleer terug gaan. Onze Loge zal zich richten op vele zaken die belangrijk zijn en in werkelijke noodgevallen kunnen we een beroep doen op ons Tsedaka Fonds. Een aantal vaste projecten worden door Hilleel en haar leden uitgevoerd; het vakantieproject van Israëlische jongelui, de gaarkeuken in Jeruzalem, welk project wij samen met Hinenie doen. De actie CHAI waarmee wij Pesach pakketten verzorgen voor de minstbedeelden in Israel enz.enz.

Een van de pijlers van B’nai B’rith is ook de Anti Defamation League, die internationaal ten strijde trekt tegen antisemitisme. Helaas in deze tijd broodnodig en hoogst actueel. We zullen u niet vermoeien met vele voorbeelden, maar we kunnen rustig stellen dat de vele uitingen van antisemitisme heden ten dage zorgelijk zijn. Een nieuwe vorm van in onze ogen antisemitisme is de anti Israel politiek, Israel Bashing is een fenomeen dat hoe langer hoe meer om zich heen grijpt. Men vereenzelvigt de Israëlische politiek met anti Joods in de breedste zin.

Het is daarom ook dat de Nederlandse Loges aan de wieg stonden van het CIDI.  Of het CIDI de aangewezen instantie is die zich ook met bestrijding van antisemitisme bezig moet houden is een discussie die thans wordt gevoerd. De link Israël en antisemitisme wordt door de werkzaamheden van CIDI wel verstevigd.

Antisemitisme is helaas geen nieuw fenomeen. In de donkerste periode van ons Nederlands Jodendom en de jaren voorafgaande aan de Shoa werd het Europese antisemitisme sterker en sterker. Van de Nederlandse burgers was 5% zeer slecht en verraadde Joden, 95% keek de andere kant op en zag niets en 5% was uitermate goed te noemen en ontpopten zich als ware helden en mensenredders. Deze relatief kleine maar o zo belangrijke groep mensen werden en worden door de staat Israël geëerd met een YAD VASHEM onderscheiding.

Een bekend gezegde is “Wie een mens redt, redt de hele mensheid”.  Nog steeds worden in Nederland deze Yad Vashem onderscheidingen, na een intensief en gedegen onderzoek, uitgereikt. De Israëlische Ambassade in Nederland organiseert deze uitreikingen met haar vele vrijwilligers en de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland. Onze mede broeder Joop Levy is als voorzitter van deze Vrienden Stichting met zijn bestuur en vrijwilligers onvermoeid in touw de redders van toen de kowed te geven die hen toekomt.

Aan de vooravond van de 70e herdenking van het einde van die voor het Nederlandse Jodendom zo desastreus verlopen periode, heeft de Commissie en goedgekeurd door het bestuur van Loge Hilleel unaniem besloten de Jaap van Hasselt Award 2014 uit te reiken aan de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland en daarmee uiting te geven aan onze waardering voor de tomeloze inzet ten aanzien van de organisatie en uitreiking van de Yad Vashem onderscheidingen aan hen die dat meer dan verdienen.

Yad Vashem betekent “een gedenkteken en een naam” en komt uit het boek Jesaja, hoofdstuk 56, vers 5: “Ik geef hun in mijn tempel en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Ik geef hen een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is”. De wereldwijde organisatie B’nai B’rith staat voor nesjomme, een haast niet in het Nederlands te vertalen woord. Maar met dit woord willen wij uitdrukking en kowed geven aan die niet-Joodse mannen en vrouwen en hen eren, zij die Joden hebben gered met inzet voor eigen leven en soms dat van hun huisgenoten

Wij achten het daarom op zijn plaats om vandaag de organisatie Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland te eren met de Jacob van Hasselt Award. Wij willen hiermee duidelijk maken dat het de Joodse burgers van Nederland zijn die nu in de voetsporen treden van de oprichters van Bnai Brith, de wereld laten zien dat er mensen zijn die de fakkel overnemen.

Le dor wa dor; van generatie op generatie Zo heeft het Joodse volk al eeuwen en eeuwen laten zien dat er altijd toekomst is, maar nooit zonder te denken aan het verleden.De Jaap van Hasselt Award wordt wederom uitgereikt. Een Oorkonde, een plastiek en een bescheiden geldprijs die de Stichting Vrienden van Yad Vashem Nederland kan gebruiken voor de hopelijk nog vele uitreikingen van de Yad Vashem Award.

Namens het bestuur van de Loge Hilleel van B’nai B’rith wil ik Joop Levy en zijn bestuur gaarne van harte mazzeltof wensen en spreek de wens en de hoop uit dat zij de werkzaamheden, in de meest gunstige omstandigheden, tot in lengte van jaren mag voortzetten.

Ik wens u namens het bestuur een bijzonder prettige en mooie middag toe.

 

B’nai B’rith Loge Hilleel reikt Jaap van Hasselt Award uit

Jaap-van-Hasselt-Award-03

Zondag 7 december jl. werd de tweejaarlijkse onderscheiding namens B’nai B’rith Loge Hilleel, de Jaap van Hasselt Award, in aanwezigheid van de Ambassadeur van Israël, Z.E.Haim Divon, uitgereikt aan de Stichting Vrienden van Yad Vashem in Nederland.

drs. Ronald Leopold

In een volle zaal van het NH Hotel Amsterdam Zuid vond deze feestelijke uitreiking plaats. Naast een uitstekende voordracht van drs. Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, waren er speeches van de Ambassadeur van Israël, de voorzitter van Loge Hilleel, Franklin Weisz, David Simon (secretaris) en de ontvanger van de prijs namens zijn Stichtingsbestuur, voorzitter Joop Levy.

Naast de feestelijke uitreiking was er een ‘verrassingsoptreden’ van Cabaret Kwatsch, Menno v.d.Reis en David Simon, dat zeer in de smaak viel.

De Jaap van Hasselt Award is een 2 jaarlijkse onderscheiding die door B’nai B’rith Loge Hilleel wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Joodse gemeenschap.

Jaap-van-Hasselt-Award-04De onderscheiding draagt de naam van Jaap van Hasselt z.l., oud notaris in Amsterdam, erelid van Loge Hilleel, die meer dan 50 jaar lid was van de Loge. Jaap van Hasselt was een bescheiden man die veelal op de achtergrond bleef.

Hij heeft samen met een aantal andere overlevenden van WOII enorm veel werk verzet in het kader van de heroprichting van de Loge en vele Joodse instellingen geholpen met de wederopbouw. Als langstlevende van deze groep ‘pioniers’ en als teken van eerbied en waardering is zijn naam verbonden aan deze onderscheiding.

Opening Joods Studentenhuis in Utrecht

joods-studentenhuis-utrecht

Onze Loge heeft door middel van de Stichting Hilleel Moerel een substantiële bijdrage geleverd bij de realisatie van een Joods Studentenhuis in Utrecht. Op 23 december opent Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht het Joods Studentenhuis Hilleel Beth Sara. Dit Hilleel huis is gevestigd boven het mooie, in art nouveau stijl ontworpen synagogegebouw van de Joodse Gemeente Utrecht. Graag nodigen wij onze leden uit deze officiële opening bij te wonen.

De ontvangst begint om 18.30 uur en na de officiële speeches worden de gasten rondgeleid in het studentenhuis, zodat ze een goed beeld kunnen krijgen van wat hier voor Joods Utrecht is gerealiseerd. Vanzelfsprekend wordt deze avond ook de Chanukia ontstoken. Het spreekt vanzelf dat wij het op prijs zouden stellen veel van onze Hilleel leden in Utrecht bij deze opening te mogen begroeten en deze mijlpaal in Joods Nederland mee te beleven. Graag tot ziens in Utrecht op 23 december aanstaande!

Adres: Springweg 162 in Utrecht

Hineni reis 2014: dag 7: Shabbat

henini-vertrek

Om 19 uur verzamelde de hele groep inclusief gastgezinnen zich bij het JCC. Na gezamenlijk het avondgebed te hebben uitgesproken ging iedereen aan de prachtig gedekte tafel zitten. Het eten was heerlijk en tijdens de maaltijd werd door verschillende mensen gesproken. Benjamin Philip, directeur Hineni, vertelde over zijn thuissituatie in Ashdod. De vele alarmen hebben ervoor gezorgd dat zijn tweejarige kinderen “verstoppertje” spelen als het alarm afgaat. Hij bedankt iedereen voor de financiële en inhoudelijke steun aan Hineni en B’nai B’rith. De groep werd daarna toegesproken door Rabijn Menachem Sebach in het Ivriet. Hij vertelde hoe bijzonder hij het vond dat de groep er was en hoe mooi de gastvrijheid van Am Israël is. Daarna kwam de penningmeester van B’nai B’rith, Orlando Heijmerink, aan het woord. Hij bedankte nogmaals iedereen en sloot zich aan bij de woorden van Benjamin. Ook liet hij weten dat alle gastgezinnen bij wijze van dank een jaar lang lidmaatschap bij B’nai B’rith zouden krijgen.

Als laatst kwam de groep zelf aan het woord. Vertaald door Elad Zigler werden ze door drie jongeren vertegenwoordigd. Als eerste sprak Noy. Die vertelde hoe bijzonder ze deze week vond. Het deed haar de moeilijke thuissituatie vergeten. Ze bedankte de gastgezinnen voor hun liefde en zorgzaamheid. Zoya vertelde hoe gehecht ze was geraakt aan haar gezin. Ze had niet verwacht dat zo een band zo snel zou worden gemaakt. Hier in Nederland had ze geleerd hoe sterk de band tussen Am Israel eigenlijk is. Als laatste kwam Shmuel aan het woord. Hij verteld hoe eng de situatie in zijn woonplek is. Hoe blij hij was een weekje weg te kunnen zijn uit die realiteit. Hoe deze week hem hoop heeft gegeven. Met veel liefde bedankte hij zij gastgezin. Na Birkat Hamazon werd er nog een half uur uitbundig gezonnen en toen was de geweldig gezellige avond afgelopen

Op Shabbat zelf, om 19 uur was de Seuda Shlishiet bij familie Brilleslijper. Voor het laatst kwam de groep bij elkaar. Er werd heerlijk gegeten en heel veel gezongen. De groep was echt hecht geworden. Iedereen lachte en praatte met elkaar. De kinderen van de gastgezinnen waren er ook bij. Die waren inmiddels deel van de groep geworden. Aan het einde van Shabbat werd nog in een kring gezongen. Het was een mooie en gezellige afsluiting van een geweldige Shabbat.

Zondag ochtend om 8 uur stond iedereen op Schiphol. Verdrietig, maar ook blij met de nieuwe vriendschappen, stonden de jongeren met hun gastgezinnen. Iedereen was emotioneel. Wat als een onwennige ontmoeting een week geleden begon, had zich ontwikkeld tot hele hechte banden. Er werden veel tranen gelaten en warme knuffels gegeven. Het was moeilijk de groep te laten gaan. Ook de begeleiders, Benjamin Philip en Elad Zigler hadden het niet makkelijk. Een geweldige week was voorbij. Er werden nog laatste nummers en Facebook namen uitgewisseld en toen moest iedereen eraan geloven. Met de hoop op weerzien is de groep nu vertrokken. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een beetje leegte voelt nu zijn gast is vertrokken. Uit naam van Hineni en uit naam van mezelf, wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken. Jullie hebben deze groep echt een onvergetelijke ervaring bezorgd. Ik ga mijn best doen om in Israël met iedereen in contact te blijven en zal proberen jullie een beetje op de hoogte te houden. Ik hoop dat jullie contact zullen houden met jullie gasten waar dat mogelijk is. Uit naam van Benjamin Philip, Hineni, Bnai Brith en Mijzelf (Elat Ziegler) nogmaals enorm bedankt!

Hineni reis 2014 dag 6: Muiderslot en falafel

hineni-reis-muiderslot

Hineni reis 2014 dag 6: Muiderslot en falafel. De ochtend begon goed. Het weer was fijn en de kinderen hadden er zin in. Na een lange rit met het OV kwam de groep aan in Muiden. Een kwartiertje wandelen in het authentieke Muiden bracht de groep bij Muiderslot. De groep genoot heel erg van de rondleiding in het oude maar mooie kasteel. Ze waren uiterst enthousiast en heel erg geïnteresseerd. Na de rondleiding ging de groep lunchen in Maimonides met de beroemde falafel van Nathan.

Tijdens de lunch werden nieuwe vriendschappen gesloten met de leerlingen van Maimonides. Nu dat de kinderen even hebben uitgerust hopen wij op een fantastische Shabbat ter afsluiting van deze geweldige week! Hineni wilt iedereen die deze week mogelijk heeft gemaakt heel erg bedanken! Tot en Shabbat Shalom 🙂

Hineni reis 2014 dag 4: Efteling!

hineni-reis-de-efteling

De dag waar iedereen op zat te wachten! Als versterking gingen vandaag Ronen en Avigal Brilleslijper en Liora Soesman mee. Na anderhalf uur rijden was het eindelijk zover. Bepakt met lunch in de tassen ging de groep de magische Efteling naar binnen. Verdeeld in 3 groepen ging iedereen op pad om de Efteling onveilig te maken. Het lange wachten voor de attracties werd benut om uitbundig te zingen en te dansen. De hele Efteling vierde feest.

Moe maar voldaan ging de groep om half vijf weer terug naar Amsterdam. Daar werden ze opgehaald door de families om een familie avond te hebben. Na heerlijk te hebben gegeten kwamen ze bijeen bij sjoel Amstelveen voor een gezellige chill-avond. Muziek werd verzorgd door Roi Shabbat en zijn Concertino band, en Lester van Ravenswade en Erez van Leeuwen hadden de zaal helemaal klaargezet om heerlijk te chillen.

Tijdens de avond werd onbekend talent ontdekt in de groep toen één van de meisjes ging meezingen met de zangeres van de band. Na heel veel zang, dans en gezelligheid kwam rabbijn Vorst nog even om de groep toe te spreken. Hij legde het belang van de Sjofar en Elul uit. Daarna blies hij de Sjofar voor de maand Elul. Een mooie afsluiting van een geweldige dag.
Hineni wil alle vrijwilligers die mee waren en hebben geholpen de avond op te zetten heel hartelijk danken! Jullie hebben geweldig werk verricht!