Dag van Joods cultureel erfgoed

JoodseCultureelErfgoed

Het programma voor 2016

Het thema dit jaar is Joodse talen
Noteer vast de data in je agenda: 4 september in Den Haag en 11 september 2016
in de rest van Nederland

Meer Informatie

In Den Haag op 4 september in de Glazenzaal van de liberaal Joodse gemeente te Den Haag, heet het concert: Shura Lipovsky ‚concert in alle talen’, met kwartet Novaya Shira.

Frank Majoor, de voorzitter houdt een inleiding en dan volgt het concert door Shura Lipovsky. Een programma van een uur met liedjes in het Jiddisch, Ladino en Hebreeuws. Ze legt ook de taalverschillen uit aan de bezoekers. De middag wordt georganiseerd door de Stichting Joods Erfgoed Den Haag. Toegang is gratis. Men kan zich aanmelden en opgeven bij:JoodserfgoeddenHaag@gmail.com

In synagoge Leiden op 11 september:(Monumentendag)
Zaal open 12.30
1e lezing Ruben Verhasselt over de Jiddische taal.
Lezing 13.00-13.45 uur in sjoel
Pauze, eventueel koffie e.d. in de bovenzaal

Zaal open 14.30 2e lezing over Ladino, de Sefardische taal door Jonathan Benavidas.
Lezing 15.00-15.45 uur in sjoel
Afsluiting, eventueel koffie e.d. in de bovenzaal
Belangrijk: U dient te voren GRATIS toegangskaartjes te halen bij de gemeente Leiden

In Zwolle op 11 September: Shura Lipovsky, ‘concert in alle talen’ met ensemble Hapilpel (Gespecialiseerd in Sefardische en Hebreeuwse liederen, nu ook met enkele Jiddische liederen).

In Noord Nederland een uitgebreid programma op zondag 11 september ’16

Synagoge Leeuwarden (i.s.m. Tresoar)
14.00 uur: lezing over het Nederlandse Jiddisj door Ariane Zwiers, docente
en vertaalster Jiddisj.
Om 15.00 uur: een quiz waarin Uzi Hagai, conservator van het
Dr. L. Studiecentrum, uw kennis van joodse woorden in het Nederlands test. Daarna kunt u luisteren naar Tanja Nab, chazzaniet (voorzanger), die
enkele liederen zingt.

Joodse Schooltje Leek
Het Joodse Schooltje wordt maandelijks gebruikt voor Joodse les aan
kinderen van de Joodse gemeenten in het Noorden. Aan de hand van een
leesplankje, oude schoolboekjes, het alefbet, modern lesmateriaal en
natuurlijk oude lernboeken wordt een beeld gegeven van leren en taal.

Synagoge Zuidlaren
Geopend vanaf 13.00 uur.
Er staat een sjabbes tisch en een seidertafel
aangevuld met teksten en ander materiaal om aandacht te geven aan taal in
al haar uitdrukkingsvormen. Afgewisseld met zang door Carla da Silva.

Synagoge Groningen
De synagoge in de universiteits- en kunstenstad Groningen biedt rond het
thema “JOODSE TALEN” een programma met wetenschappers, kunstenaars
en musici.
Aanvang 13.00 uur, nadere info: www.synagogegroningen.nl

Voormalige Synagoge Winsum
Expositie gebedenboeken en foto’s van Joodse begraafplaatsen van Robert
Mulder. Om 14.00 uur rondleiding op de Joodse Begraafplaats van Winsum
met bijzondere aandacht voor het gebruik van letters en hun symboliek.

Synagoge Bourtange
In het synagogaal museum is de tentoonstelling over Aletta Jacobs te
bezoeken. Zij werd bekend als de eerste vrouw die werd toegelaten aan de
universiteit.
Open van 10.00 tot 17.00 uur Er geldt een toegangsprijs/MJK.

Voormalige Synagoge Appingedam
De voorm. synagoge is open voor bezoek en u kunt een rondleiding krijgen
op de Joodse begraafplaats met het recent gerestaureerde Metaheerhuisje.