Over ons

Vereniging B’nai B’rith Loge Hilleel

B’nai B’rith is de oudste dienstverlenende organisatie in de Joodse wereld, opgericht op 13 oktober 1843. B’nai B’rith loge Hilleel is de 986ste loge van deze internationale Joodse organisatie.  

De Amsterdamse loge Hilleel is in dezelfde periode ontstaan als de loge Hollandia (Den Haag/nu Rotterdam) ontstaan in 1926. Loge Hollandia werd op 25 maart 1923 door dr. Albert van Raalte opgericht als eerste loge in Nederland. Van de later in Nederland opgerichte loges zijn de belangrijkste drie (‘Hollandia’, ‘Hilleel’ en ‘Weizmann’) gaan samenwerken in ‘B’nai B’rith Nederland’, maar elke loge heeft zijn eigen activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied.

We zouden u graag meer vertellen over de eerste decennia van de loge Hilleel, maar bij het begin van de Tweede Wereldoorlog is veel archiefmateriaal uit voorzorg door de leden zelf vernietigd, waardoor goede geschiedschrijving niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is.

B’nai B’rith betekent ‘Kinderen van het Verbond’. De organisatie maakt zich sterk voor het welzijn van de Joodse wereldburgers en voor het bestaan en beschermen van de staat Israël. B’nai B’rith strijdt actief tegen antisemitisme en racisme. In meer dan 50 landen richt men zich vooral op het versterken van de Joodse identiteit, welzijnswerk en het ondersteunen van initiatieven die belangrijk geacht worden voor het Joodse leven. De associatie met het in de Amerikaanse politiek zeer invloedrijke World Jewish Congress is daarbij van grote betekenis.  

Internationaal

De van oorsprong Amerikaanse organisatie is al ruim 130 jaar vertegenwoordigd in Europa. 

In 1999 werden de Europese activiteiten gebundeld in B’nai B’rith Europe, gevestigd in Brussel. Van uit dat hoofdkwartier wordt steun verleend aan de 150 aangesloten loges en service-clubs waarvan de circa 5.000 leden actief zijn in 29 Europese landen. 

B’nai B’rith wordt officieel vertegenwoordigd bij de Europese Unie, de Raad van Europa, de verschillende instituten van de VN en UNESCO. 

Geschiedenis

De geschiedenis van B’nai B’rith: 177 jaar opkomen voor de Joden.

B’nai B’rith werd in 1843 opgericht in New York, om een einde te maken aan de deplorabele levensomstandigheden van veel Joodse immigranten. De organisatie heette oorspronkelijk Söhne des Bundes, waarmee werd aangegeven wat de oprichters voor ogen stond: een broederschap die alle Amerikaanse Joden zou dienen. En dat deed B’nai B’rith met verve. 

Dankzij het systeem met nationale loges verkreeg de organisatie een brede publieke en politieke invloed. De activiteiten van de organisatie concentreerden zich de eerste decennia op praktische hulpverlening, sociale ondersteuning en filantropie. Er werden tal van ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, campings, huizen voor mensen met lage inkomens en bejaardentehuizen opgericht. 

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte B’nai B’rith zeer actief aan het ondersteunen van de Joodse wederopbouw en het vestigen van de staat Israël. 

Tegenwoordig is B’nai B’rith een dynamische, goed geleide, dienstverlenende organisatie die op tal van manieren opkomt voor de culturele, sociale en politieke belangen van de Joden in de wereld. Het motto is ‘the global voice of the Jewish community’. Er wordt hulp geboden bij rampen, steun gegeven aan Joodse scholen, ziekenhuizen en projecten, geijverd voor steun aan Israël en opgetreden tegen antisemitisme en intolerantie.