Uw steun

Uw steun

Ons doel is de bevordering van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van joden in het bijzonder.

Om dat doel te verwezenlijken, hebben we zowel inzet van onze leden nodig als der financiële armslag om projecten te realiseren. We doen ook als het om geld gaat een beroep op onze leden en iedereen die B’nai B’rith een warm hart toedraagt.

Uw steun is welkom en nodig

U kunt B’nai B’rith op verschillende manieren steunen. U kunt lid worden en middels uw jaarlijkse contributie bijdragen aan het uitvoeren van onze projecten. u kunt ook – als lid, maar ook als niet-lid – donaties doen aan onze vereniging, al dan niet voor een speciaal project. Uw financiële steun is welkom, en nodig om onze werkzaamheden te bekostigen.
Daarnaast hebben we altijd de inzet van leden en niet-leden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om gastgezinnen voor Joodse kinderen tijdens een weekje welverdiende vakantie in Nederland. 

De mens staat centraal bij B’nai B’rith

Op deze website kunt u informatie vinden over de geschiedenis en de activiteiten van onze vereniging. Centraal bij alles wat we doen, staat de mens in algemene zin, en de Joodse mens in het bijzonder. We zijn een praktisch ingestelde vereniging waar veel gepraat wordt, maar vooral veel wordt gedaan. Als u zich in onze doelstellingen en projecten kunt vinden, steun ons dan!

Word lid

Door lid te worden, ondersteunt u de activiteiten van B’nai B’rith op een heel directe manier. Meld u aan door het contactformulier in te vullen, dan nemen wij contact met u op. Vermeld in uw mail svp ook of u in onze vereniging actief wilt zijn als vrijwilliger.

Word donateur

Als u geen lid wilt worden, maar ons wel financieel wilt helpen, maak uw bijdrage dan over op IBAN rekening NL53ABNA0412152509. In alle gevallen: dank u wel!   

Hulp aanvragen

Als u voor een project ondersteuning van B’nai B’rith zinvol vindt, kunt u een verzoek daartoe steun aanvragen. Vermeld altijd de naam van het project, de doelstellingen, begintijd en duur. Omschrijf waarom u bij B’nai B’rith een ondersteuningsverzoek doet en wat u van ons verwacht. Vraag hulp aan door het contactformulier in te vullen.