Erfgoed

Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed
Open Monumentendag

Living memory / Levende Herinneringen  –   Levende monumenten

Zondag 10 september 2023, tenzij anders vermeld

Toegang gratis

De Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed – jaarlijks georganiseerd in ruim dertig Europese landen – heeft tot doel om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de plaatselijke cultuur van ieder land.

Amsterdam – Coevorden – Groningen – Maastricht – MeerssenMiddelburg – Overveen – Roermond – Tilburg – Zwolle – Zuidlaren

Amsterdam

RAS synagoge/Obrechtsynagoge, Heinzestraat/Jacob Obrechtplein
Open: 10.00-17.00 uur 

 • Doorlopende vertellingen: de bijzondere architectuur en gebrandschilderde ramen, verhalen over Joodse tradities, de gebruiken in de synagoge
 • Synagogale muziek
 • Doorlopende film over de renovatie en een lezing over de architect Harry Elte die dit gebouw in 1928 ontwierp 

Gerard Dou Synagoge / Gerard Doustraat 238
Open: 14.00 tot 17.00 uur

 • Bezichtiging
 • Vertellingen over de sjoel (gebouw, geschiedenis, heden) 
 • Synagogale muziek 

Joma museum: Jewish second generation – art and family / Brouwersgracht 49
Open: 12.00-17.00 uur

Persoonlijke geschiedenissen met foto’s, verhalen en kunst

Zeeburg / Oude joodse Stadsbegraafplaats, Valentijnkade 124 
Open: 12.00-17.00 uur

Rondleidingen op de gerestaureerde begraafplaats, van 1714 tot 1914 de laatste rustplaats voor ca. tachtig procent van de Asjkenazische (Hoog Duitse) Joden van Amsterdam

Coevorden – alleen op zaterdag 9 september

Synagoge Museum Coevorden, Kerkstraat 36

–           13.00 – 14.00 uur: Rondleidingen Synagoge Museum 

–           14.00 – 14.30 in de Synagoge en Thijnhof: The Leoville Klezmer Syncopators

–           15.00 – 15.30 op de markt: The Leoville Klezmer Syncopators

–           16.00 – 16.30 uur in de Synagoge: The Leoville Klezmer Syncopators

Groningen  

Synagoge GroningenFolkingestraat 60  

open: 13.00 tot 18.00 uur

Bezichtiging en rondleiding 

Concerten alleen zondag 10 september om 14.00 en 16.00 uur 

Irene Maessen-zang en Eleonore Pameijer-fluit

Dit bekende duo speelt al geruime tijd samen, o.a. bij concerten van de Leo Smit Stichting, die werken van tijdens WOII vervolgde componisten weer onder de aandacht brengt.

Liederen in het Hebreeuws, in het Nederlands en in het Jiddisch: 

 • Leo Smit, Mordechai Gebirtig, Ilse Weber, Leon Stein, 
 • Dick Kattenburg en 
 • Maurice Ravel  

Maastricht

Synagoge MaastrichtCapucijnengang 2   
Open: 13.00-17.00 uur

Rondleidingen en opening website Limburgs Joods Erfgoed

Meerssen

Synagoge MeersenKuileneindestraat 22A   
Open: 12.00-17.00 uur

Tentoonstelling over: Roma en Sinti in de WOII

Middelburg

Etty Hillesum Huis, Molenwater 77   
Open: 12.00-17.00 uur

Expositie en lezingen

 • Het gedachtegoed doorgeven en borgen voor komende generaties (over Etty en educatie)
 • Brieven uit Westerbork
 • Etty’s dagboek als document humain

Synagoge Middelburg, Herenstraat 14  
Open 13.30-16.00 uur 

Rondleidingen en uitleg

De Portugees uitziende synagoge in Middelburg, die in 1705 werd gebouwd, was de 1e synagoge buiten Amsterdam.

Overveen

Joodse BegraafplaatsTetterodeweg 13 
Open: 12.00-17.00 uur

            Oude Joodse begraafplaats – rondleidingen 
            Verscholen in het groen ligt een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante   geschiedenis. 

Roermond

SynagogeHamstraat 20
Open: 13.00-17.00 uur

Rondleidingen: Roermond behoort tot de eerste plaatsen in Nederland waar gewag wordt gemaakt van Joodse inwoners. Tussen 1275 en 1443 moeten er blijkens archiefstukken ononderbroken Joden in de plaats gewoond hebben.

Tilburg

SynagogeWillem II straat 20   
Open: 14.00-17.00 uur

Rondleidingen: Het rijksmonument uit 1874, in z.g.n. neo-oriëntaalse bouwstijl, wordt gebruikt als synagoge door de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant.

Zwolle

Synagoge Zwolle, Samuel-Hirschstraat 8 

Op vrijdag 21 juli 1899 werd de synagoge aan de huidige Schoutenstraat plechtig ingewijd in aanwezigheid van deputaties uit de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van Zwolle.  Tijdens de restauratie van 1984 tot 1989 werden plannen ontwikkeld om de synagoge na de restauratie naast haar godsdienstige functie een culturele en educatieve bestemming te geven.  

Zaterdag 9 september   
Open voor rondleidingen: 14.00 -16:00 uur 

Zondag 10 september
15:00 uur: lezing door Lion Tokkie over Joodse werkkampen

 

Zuidlaren

Synagoge, Zuiderstraat 1   
Open: 11:00 – 16:00 uur 
Boekenmarkt met Joodse boeken en bezoek synagoge

Organisatie

Een initiatief van de Nederlandse B’nai B’rith Loge Hilleel, en financieel mede mogelijk gemaakt door de stichtingen Levi Lassen en Maatschappij tot Nut der Israëlieten.