De geschiedenis van B’nai B’rith: 171 jaar opkomen voor de Joden


B’nai B’rith werd in 1843 opgericht in New York, om een einde te maken aan de deplorabele levensomstandigheden van veel Joodse immigranten. De organisatie heette oorspronkelijk Söhne des Bundes, waarmee werd aangegeven wat de oprichters voor ogen stond: een broederschap die alle Amerikaanse Joden zou dienen. En dat deed B’nai B’rith met verve.

Dankzij het systeem met nationale loges verkreeg de organisatie een brede publieke en politieke invloed. De activiteiten van de organisatie concentreerden zich de eerste decennia op praktische hulpverlening, sociale ondersteuning en filantropie. Er werden tal van ziekenhuizen, weeshuizen, scholen, campings, huizen voor mensen met lage inkomens en bejaardentehuizen opgericht.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte B’nai B’rith zeer actief aan het ondersteunen van de Joodse wederopbouw en het vestigen van de staat Israël.

Tegenwoordig is B’nai B’rith een dynamische, goed geleide, dienstverlenende organisatie die op tal van manieren opkomt voor de culturele, sociale en politieke belangen van de Joden in de wereld. Het motto is ‘the global voice of the Jewish community’. Er wordt hulp geboden bij rampen, steun gegeven aan Joodse scholen, ziekenhuizen en projecten, geijverd voor steun aan Israël en opgetreden tegen antisemitisme en intolerantie.

 

ONZE PROJECTEN

 

375-jaar-joden-in-suriname-2B’nai B’rith loge Hilleel is de 986ste loge van de internationale Joodse organisatie en richt zich op het versterken van de Joodse identiteit, welzijnswerk en het ondersteunen van initiatieven die belangrijk geacht worden voor het Joodse leven.

Bekijk hier de projecten van de loge Hilleel.

.date-block img { width: 100%; display: none; }