Erika van Gelder voorzitter B’nai B’rith Europe

bnai_brith-europe-v3De in Oostenrijk geboren en sinds 1980 in Nederland wonende Erika van Gelder is op 10 juni 2014 benoemd tot voorzitter van B’nai B’rith Europe. Zij is de eerste vrouw die deze functie bekleedt. De benoeming vond plaats tijdens de conventie van de organisatie in Frankfurt.

In haar dankwoord wees Erika van Gelder er op dat we in moeilijke tijden leven en dat de Joden door de militante islam en door neo-Nazi’s worden bedreigd. “Maar”, zei ze, “We zullen niet opnieuw slachtoffers worden!” In haar visie moet B’nai B’rith Europe vooral een rol spelen bij het coördineren van transnationale projecten en actief politiek bedrijven. Ook moet de traditie van humanitaire hulpverlening geëerbiedigd worden. “Ik droom er bovendien van een pan-Europese zakenclub op te zetten zodat we elkaar kunnen steunen, geen luxe in economisch moeilijke tijden!”

Het bestuur van B’nai B’rith Loge Hilleel feliciteert Erika van harte met haar benoeming en wenst haar kracht en wijsheid toe.